KIM JESTEŚMY

Jesteśmy wspólnotą osób w różnym wieku, z różnym wykształceniem, zainteresowaniami i temperamentem. Ale mamy jeden cel. Jest nim nowa ewangelizacja czyli głoszenie żywego Jezusa nowymi środkami, metodami i z nowym zapałem. Głównie pracujemy według metodologii Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja z Meksyku, założonej przez Jose Prado Floresa. Ewangelizacje zaczynamy od wspólnoty, która jest miejscem modlitwy i budowania relacji. A także miejscem formacji, wzrostu i służby.

ŻYCIE WSPÓLNOTY