Spotkania otwarte

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania modlitewno-formacyjne.

Mają one charakter otwarty. Każdy może przyjść! Spotkanie trwa ok 2 godzin. Rozpoczyna się uwielbieniem Boga, który jest obecny i działa tu, i teraz, i w każdej chwili naszego życia. W centrum modlitwy jest czytanie, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. Po modlitwie jest czas nauczania albo dzielenia w małych grupach (dla chętnych).

Spotkania odbywają się w każdy wtorek (oprócz wtorku kiedy jest „Na fali uzdrowienia) od godziny 18:45.

Miejscem spotkania jest Aula Domu Katechetycznego Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie, ul. Kapitulna 3, 33-100 Tarnów.